Informacja dla Rodziców

Z radością informujemy, że już 1 września 2021 roku, tj. w środę, rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Serdecznie zapraszamy nasze dzieci na pierwszy dzień zabawy w naszym przedszkolu! Wszystkim Milusińskim życzymy, aby czas spędzony w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie, a rodzicom udanej współpracy z naszą placówką : )

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:30 do 16:30, ale uprzejmie prosimy o odbieranie dzieci, zgodnie z “Umową”, czyli według godzin zadeklarowanych przez Rodzica.

Nadal obowiązuje reżim sanitarny i obostrzenia z nim związane, dlatego też Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola – przekazują swoje dziecko przy wejściu do szatni pracownikowi przedszkola. Proszę pamiętać, że do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, itp.)

Zanim poślesz dziecko do przedszkola dowiedz się

“Jak przygotować dziecko na pójście do przedszkola?”

Poniżej zamieszczamy artykuł polecany Rodzicom dzieci, które pierwszy raz przekroczą progi naszego przedszkola.

Pobierz (PDF, 616KB)

Pobierz (PDF, 71KB)

Pobierz (PDF, 288KB)

Zapraszamy chętne dzieci do udziału w III edycji konkursu gminnego “Zdrowy talerz”

Szczegóły w regulaminie

Pobierz (PDF, 795KB)

Pobierz (PDF, 454KB)

Pobierz (PDF, 444KB)

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 na podstawie postępowania rekrutacyjnego:

Pobierz (PDF, 353KB)

OGŁOSZENIE

Od 29 marca do 11 kwietnia, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26.03.2021r., ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Placówki wychowania przedszkolnego będą prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli Rodzice spełniają powyższe wytyczne i chcieliby korzystać z opieki dla dziecka na terenie naszego przedszkola proszeni są o zgłoszenie telefoniczne oraz pobranie ze strony internetowej poniższej deklaracji, wypełnienie jej i przyniesienie do przedszkola.

Pobierz (PDF, 266KB)

Pobierz (PDF, 221KB)

 

Konkurs plastyczny na pisankę wielkanocną

Zachęcamy naszych przedszkolaków do udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni.

Należy wykonać pisankę (technika dowolna), zrobić zdjęcie i wysłać na: [email protected]

 

Program profilaktyki otyłości dzieci “CEGIEŁKI ZDROWIA”

Drodzy Rodzice nasze przedszkole przystępuje do programu profilaktycznego “Cegiełki zdrowia”.  Jest to wojewódzki  program który dotyczy profilaktyki otyłości dzieci. Podczas trwania projektu  dzieci 5-6 letnie otrzymają kompleksowe wsparcie. Program obejmuje zarówno dzieci jak ich otoczenie – rodziców , nauczycieli, angażując specjalistów: psychologa, dietetyka, fizjoterapeutę. Serdecznie zapraszamy rodziców do włączenia się w tą profilaktykę. Więcej informacji otrzymają państwo w przedszkolu lub na stronie https://cloud2h.edupage.org/cloud/regulamin_cegielki_zdrowia%281%29.pdf?z%3AbdB6d0Nmkt6oB6p10sS8P5ucLiixBQsR8BzX1Ln8UMJhptZUP195LQBHm3etsjkx.

 

Dyrekcja Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej https://przedszkole-przystajn.pl/  w zakładce Rekrutacja

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy serdecznie osobom, które włączyły się do akcji zbierania książek!

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w dniach od 1 grudnia 2020r do 30 listopada 2021 r. realizuje “Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląski na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)” pod tytułem “Pomagamy dzieciakom”

Pobierz (PDF, 211KB)


W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną dyrektor udziela wszelkich informacji zainteresowanym rodzicom telefonicznie lub elektronicznie na skrzynkę email.

Pobierz (PDF, 470KB)


Pobierz (PDF, 473KB)


Pobierz (PDF, 669KB)


Pobierz (PDF, 585KB)

Pobierz (PDF, 585KB)

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętrzynie oraz Komendant Powiatowej PSP w Kętrzynie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Zapobiegajmy pożarom” edycja 2020/2021

„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”                   

– pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP.

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczych, szkoleniowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa. Praca indywidualna w formacie i technice dowolnej. Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.

Pobierz (PDF, 1.73MB)


Pobierz (PDF, 439KB)

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW – 23.11.2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337). –                     V aktualizacja (https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1496811,gis-wytyczne-dla-przedszkoli-i-zlobkow-koronawirus-kwarantanna.html)

Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, “jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”. W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy “w domu przebywa osoba na kwarantannie”.

Wprowadzono też analogiczny zapis dotyczący pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wcześniej w wytycznych wskazano, że do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do pracy w placówce nie można przychodzić także wtedy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie.

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie.

Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni. Akcja polega na dobrowolnym przynoszeniu niepotrzebnych w domu książek, które zostaną przekazane do biblioteki. Za udział w akcji dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz niespodziankę w postaci zakładki do książek.
Dziękujemy serdecznie osobom, które już włączyły się w powyższą akcję!

 

Pragniemy uspokoić zaniepokojonych Rodziców brakiem dywanów w salach (co spowodowane jest wytycznymi GIS), że w najbliższym czasie planowany jest zakup mat piankowych do poszczególnych grup przedszkolnych.

Jesteśmy otwarci na sugestie i prośby Rodziców, jednocześnie prosimy o większe zaufanie i zachowanie drogi służbowej.

SZANOWNI RODZICE – PRZYPOMINAMY!!!

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole nie prowadzi grupowych ubezpieczeń dzieci. W związku z tym uczulamy Rodziców o indywidualne zadbanie o ubezpieczenie dziecka.

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

SZYBKO MINĘŁY WAKACJE I PEWNIE JUŻ TROSZKĘ ZATĘSKNILIŚCIE ZA NASZYM PRZEDSZKOLEM!
WITAMY WAS SERDECZNIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I ŻYCZYMY WAM RADOŚCI Z ODKRYWANIA ŚWIATA, WESOŁYCH ZABAW, ZDRÓWKA I WIELU KOLEGÓW!
BARDZO CIEPŁO WITAMY NASZYCH NAJMŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW! JESTEŚCIE JUŻ DUZI, UŚMIECHNIĘCI I SAMODZIELNI, CZAS WIĘC ROZPOCZĄĆ PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ!
A NASZYM ABSOLWENTOM – ŻYCZYMY SUKCESÓW W SZKOLE!

DRODZY RODZICE!

Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ŻYCZYMY WAM RADOŚCI Z KAŻDEGO WSPÓLNEGO DNIA, Z KAŻDEJ CHWILI SPĘDZONEJ Z DZIECKIEM… CZEKAMY NA WASZE POMYSŁY, ZAANGAŻOWANIE I ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA!

DYREKTOR ORAZ CAŁY PERSONEL GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PRZYSTAJNI

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła kolejny rok postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Poniżej załączamy ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW przesłaną przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.
https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/20086

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu
i na ekranie Państwa komputera.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Alicja Kardas
Tel. 791 666 863
E-mail: [email protected]
www.alicjakardas.pl

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Kolejna oferta do ubezpieczenia dzieci – InterRisk

Pobierz (PDF, 933KB)

INFORMACJA

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. PODJĘŁY NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Informuję, że wpłata, którą uiścili Państwo w związku z wyżywieniem w przedszkolu za miesiąc marzec 2020r., zostaną zwrócone w przedszkolu. O dokładnym terminie Rodzice zostaną powiadomieni na bieżąco.

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE KONTYNUUJĄ EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ:

Powyższa wpłata będzie rozliczona podczas odpłatności za przedszkole za miesiąc wrzesień.

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że nie odbędzie się zebranie ogólne rozpoczynające rok szkolny 2020/2021. Wyjątek stanowi spotkanie z Rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola, które planowane jest w dniu 27 sierpnia 2020 r. ( tj. czwartek) o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni. Pozostałych Rodziców w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (34/ 319 10 29).
Prosimy o pobranie, uzupełnienie i zwrot dokumentów takich jak: “UMOWA” i “DEKLARACJA”. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub holu korytarza – główne wejście do przedszkola. Prosimy o zwrot dokumentów do Dyrekcji przedszkola do 28 sierpnia 2020 r. (tj. piątek) – wejście do budynku przedszkola od strony bloków.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych Rodziców.

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Pobierz (PDF, 4.15MB)