Grupa “Motylki”

ROK SZKOLNY 2021/2022

Grupa “Motylki” – to grupa dzieci 6-letnich. Wychowawcą jest Anna Chrzanowska, której w prowadzeniu grupy pomagają: p. Jolanta Borecka, p. Krzysztofa Garus oraz p. Jolanta Berg. Do oddziału uczęszcza 19 dzieci. W grupie jest  14 chłopców i tylko 5 dziewczynek. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach i wycieczkach oraz wszelkich czynnościach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem w roli przyszłego ucznia. Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i  malować. Poza tym, uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Uwielbiamy uczestniczyć w zabawach organizowanych, szczególnie jeśli chodzi o zabawy ruchowe i przy skocznej muzyce. Chętnie wykonujemy prace plastyczne rożnymi technikami. Bardzo lubimy smakować przygotowane wspólnie z p. Anią smakołyki w prowadzonym w naszej grupie „kąciku kulinarnym” – uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych, doskonalimy zmysł węchu i smaku, bawimy się w małych kucharzy. Oprócz tego, uczęszczamy na zajęcia z religii z p. Katarzyną Borecką, języka angielskiego z p. Katarzyną Droś, logopedii z p. Klaudią Krawczyk oraz zumby z p. Agnieszką. Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym i kąciku lalek, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków,  majsterkują w kąciku majsterkowicza czy tworzą tory przeszkód dla samochodów. Motylki starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów, uczą się samodzielności jak również współdziałania, dokonywania wyborów, starają się przestrzegać opracowanego wspólnie kodeksu przedszkolaka. Pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Po całym dniu intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając piosenek relaksacyjnych czytaniu bajek.

Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności Motylków stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, a przede wszystkim miło spędzają w przedszkolu czas wśród swoich kolegów i koleżanek.

W grupie mamy 5 dziewczynek i 14 chłopców.
Dziewczynki to: Aleksandra, Julia, Nadia, Maja, Lena
Chłopcy to: Karol, Hubert, Kajetan, Szymon R., Oliwier S., Oskar, Szymon N., Dominik, Szymon S., Marcel, Miłosz, Filip, Krzysztof, Oliwier M.

Panie pracujące w grupie:
Anna Chrzanowska – wychowawca
Jolanta Berg – nauczyciel
Jolanta Borecka – nauczyciel
Krzysztofa Garus – nauczyciel
Katarzyna Droś – nauczyciel języka angielskiego
Katarzyna Borecka – nauczyciel religii

W naszej grupie oprócz obowiązkowych zajęć w ramach podstawy programowej realizujemy dodatkowe projekty lub programy. Są to:

  • Projekt ćwiczeń usprawniających grafomotorykę i sprawność manualną dzieci    6 – letnich „Moje pierwsze abecadło”

Naukę pisania w przedszkolu należy traktować jako wprowadzenie do długotrwałego procesu, który będzie kontynuowany przez kolejne lata nauki w szkole. Dlatego praca na poziomie edukacji przedszkolnej w zakresie rozwijania zainteresowania pisaniem, w głównej mierze opiera się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji dziecka do pisania, rozwijaniu jego zainteresowania słowem drukowanym.  Przygotowania do nauki pisania, zapoczątkowane w grupie dzieci 5-letnich, będzie kontynuowane w grupie dzieci 6-letnich przy równoczesnym dołączaniu nowych elementów w zakresie kształconych umiejętności i nawyków. Jakie to umiejętności? Jest ich wiele: rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koncentracji uwagi, rozwijanie pamięci słuchowo-wzrokowej, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, rozwijanie sprawności manualnej, odtwarzania różnych form i kształtów, znaków literopodobnych, koordynacji sensoryczno-motorycznej. Kształtowanie ich  odbywać się będzie w formie zabawowej, przy wykorzystaniu urozmaiconych środków dydaktycznych, w dostosowaniu do wieku i możliwości dzieci.

  • Program profilaktyczno – integracyjny zmniejszania lęku dziecka 6-letniego przed pójściem do szkoły „Za chwilę będę uczniem”

Przejście z przedszkola do szkoły jest dla dziecka bardzo ważnym krokiem. To przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego. Dla niektórych jest on wysoki i jego pokonanie wymaga wiele wysiłku. Inni przeskakują go z łatwością, ale dość szybko okazuje się, że trudno jest odnaleźć się w nowym miejscu. Aby wyjść naprzeciw zainteresowaniom dzieci należy przede wszystkim sprawić, aby dziecko czuło się dobrze, bezpiecznie, było akceptowane, rozumiane i w tej atmosferze pobudzać jego zainteresowania, rozbudzać potrzebę zaciekawienia, inspirować do aktywności dbając o wszechstronny rozwój osobowości. Całokształt tych oddziaływań powinien w efekcie końcowym doprowadzić do faktu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole, czyli do osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, społecznego, umysłowego i emocjonalnego, który umożliwi sprostanie obowiązkom szkolnym.

Aby ułatwić dzieciom wzajemną integrację oraz płynne, harmonijne i bezstresowe przejście z sali przedszkolnej do szkoły stworzyłam program profilaktyczno – integracyjny: „Za chwilę będę uczniem”. Miarą osiągnięcia celów tego programu jest przede wszystkim obraz ucznia klasy pierwszej.

  • Innowacja pedagogiczna „Z walizką bajek po Europie”- poznanie wybranych krajów UE oraz tamtejszej literatury dziecięcej.

Innowacja  ta jest swoistą podrożą po krajach Unii Europejskiej, ma na celu rozwijanie u dzieci zainteresowania światem oraz zdobywanie wiedzy o omawianych państwach. Realizacja zamierzeń edukacji europejskiej ma charakter wychowawczy i służy przede wszystkim kształtowaniu wśród dzieci pozytywnych postaw, takich jak poszanowanie godności innych, tolerancja czy szacunek do odrębności narodowej. Głównym zamierzeniem innowacji pedagogicznej jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania właściwej postawy społecznej Polaka i Europejczyka. Innym istotnym celem innowacji jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi.

UROCZYSTE POŻEGNANIE STARSZAKÓW

Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykują się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu – edukacji szkolnej. Przyjaźnie, które narodziły się w przedszkolu, to cenny skarb, który ze sobą zabiorą. To, czego nauczyli się w przedszkolu, to pierwszy bagaż doświadczeń: pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza książka, pierwsza literka, pierwsza cyferka… To niezatarte wspomnienia ich dzieciństwa, ważne…. a może nawet najważniejsze.

21 czerwca, w obecności rodziców oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Już za dwa miesiące starszaki z grupy – Motylki i Pszczółki będą uczniami I klasy Szkoły Podstawowej w Przystajni. To właśnie w tym dniu dzieci żegnały swoje przedszkole oraz wspominały cudowne chwile spędzone wśród swoich kolegów, pań i ulubionych zabawek. Był to dzień szczególny – pełen przeżyć i wzruszeń zarówno dla przedszkolaków, rodziców jak i pracowników przedszkola. Dla dzieci kończy się okres beztroski, wspólnych zabaw i spotkań. Dzieci zaprezentowały program artystyczny: pięknie tańczyły, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Włożyły wiele pracy w swój występ, co zaproszeni na uroczystość goście oraz rodzice docenili i wielokrotnie nagrodzili gromkimi brawami. Na zakończenie każdy absolwent otrzymał z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe tablo oraz książki ufundowane przez Radę Rodziców. Pani dyrektor podziękowała rodzicom za szczególne zaangażowanie w pracę przedszkola i oczywiście nauczycielom za ich trud włożony w edukację małych podopiecznych. Niejednemu rodzicowi zakręciła się łezka w oku, widząc jak ich pociechy szybko dorastają.

Dziękujemy dzieciom za cztery lata wspólnej pracy i zabawy, rodzicom za dobrą współpracę i życzliwość.

Absolwentom przedszkola życzymy uśmiechów, wspaniałych przyjaciół oraz wielu sukcesów w szkole i spełnienia marzeń.  A na najbliższe dni, samych słonecznych chwil i wspaniałych, wakacyjnych przygód! Wszystkim rodzicom – dumy z osiągnięć dzieci.

ZIELONO MI, CZYLI JAK “MOTYLKI” ZORGANIZOWAŁY KĄCIK PRZYRODY W PRZEDSZKOLU

Jak co roku  21 marca w naszym przedszkolu na dobre zagościła wiosna.  Panie wraz z dziećmi rozpoczęły urządzanie wiosennych kącików przyrody. Zmieniła się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W wielu dekoracjach  sal przeważają  kolory zieleni. Wiosna to piękna  pora roku, a dzieci  uwielbiają obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Toteż przedszkolaki sadziły oraz siały różnorodne nasiona: rzodkiewkę, cebulkę, groch, fasolę i pietruszkę. W naszych kącikach pojawiły się również piękne kwiaty oraz wierzbowe gałązki. Teraz codziennie dbamy o nasze roślinki i prowadzimy liczne obserwacje. Dzięki tym obserwacjom dzieci mogą cieszyć się każdą dostrzeżoną zmianą, jaka  zachodzi podczas wegetacji poszczególnych nasionek.

21 MARCA – POWITANIE WIOSNY

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyczekiwane wydarzenie. Ogromne emocje wśród dzieci wzbudziły już same przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo wcześniej niż kalendarzowe nadejście wiosny. Podczas licznych wyjść na plac zabaw, szukaliśmy oznak nowej pory roku. Wreszcie nadszedł pierwszy dzień wiosny. Najbardziej oczekiwaną przez dzieci atrakcją był spacer po najbliższej okolicy. Wszystkie grupy, wraz ze swoimi paniami, wyruszyły barwnym korowodem, trzymając w rękach Marzanny i kolorowe gaiki i chorągiewki. W ten sposób chciały wyrazić swoją radość z nadejścia wiosny. Aby tradycji stało się zadość, Marzanna została uroczyście pożegnana, a potem uśpiona śpiewem dzieci. Mamy nadzieję, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że wiosna zagości u nas na dobre.

21 MARCA – POEZJA W WIOSENNYM NASTROJU

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji, podczas którego mieliśmy przyjemność gościć bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni – Panią Magdalenę Damiak, która rozpieściła nasze zmysły szczyptą wspaniałej, dziecięcej poezji. Ponieważ w tym dniu tradycyjnie mamy Pierwszy Dzień Wiosny dlatego też Pani Magda czytała nam wiersze o tematyce wiosennej. Zapoznała nas również z tradycjami i obrzędami ludowymi, związanymi z powitaniem wiosny. Wspólnie wykonaliśmy koszyczki dla pani wiosny, które ozdobiliśmy wielobarwnymi kwiatami. Spotkanie było świetną okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci. Uwieńczeniem zajęć było pamiątkowe zdjęcie.

Z WIZYTĄ W CZĘSTOCHOWSKIM MUZEUM

16 marca udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum w Częstochowie. Dziś mieliśmy okazję poznać “Ciekawostki o łosiu, który w Muzeum mieszka”. Podczas zajęć oglądaliśmy spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Pani Ela w bardzo interesujący sposób zaprezentowała nam zachowanie tego niezwykłego zwierzęcia. A uwieńczeniem zdobytej wiedzy była praca plastyczna przedstawiająca łosia w jego naturalnym środowisku.

DOKARMIANIE PTAKÓW

Zima to piękna pora roku, ale szczególnie trudna dla zwierząt. Kiedy wokół wszystko przykryte jest białą „pierzynką” ptakom trudno jest znaleźć coś do jedzenia. Dlatego w naszym ogrodzie przedszkolnym, z pomocą pana Krzysia, założyliśmy „ptasią stołówkę”. na drzewie zawisł karmnik, a do karmnika dzieci wsypały nasiona zbóż, na gałązkach drzew zawiesiły słoninkę i kulki z ziarnem.

Dokarmiając ptaki dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt. Kontakt z nimi rozwija empatię i troskę o dobro innych.

“POLARIS. TAJEMNICA NOCY POLARNEJ”

– FILM WYŚWIETLANY PRZEZ OBJAZDOWE KINO SFERYCZNE

James – pingwin podróżujący od bieguna południowego, oraz Vladimir – uroczy miś z bieguna północnego, poznali się na Morzu Arktycznym. Rozmawiali o swoich miejscach zamieszkania, obserwowali gwiazdy i zastanawiali się dlaczego noc jest tak długa na obu biegunach Ziemi. Nowicjusze astronomii zaprzyjaźnili się i wspólnie próbowali rozwikłać tę tajemnicę poprzez obserwację i logikę. Dzięki surowości Jamesa oraz genialnej pomysłowości Vladimira, ich naukowe przygody sprawiły że zbudowali obserwatorium, a później własny statek kosmiczny. Podczas podróży, która zaprowadziła ich aż do Marsa oraz Saturna, znaleźli odpowiedzi i odkryli, że planety pozornie tak różne, mają jednocześnie wiele wspólnego.

Podczas seansu dzieci przeniosły się do świata pełnego tajemnic, gdzie odkrywały niepowtarzalne widoki pod kątem 360o, a całej przygodzie towarzyszyły niezwykłe emocje.

“PANI ZAMIEĆ”

6 grudnia w naszym przedszkolu mieliśmy okazję obejrzeć nagranie online pt. „Pani Zamieć” w formie teatrzyku Kamishibai przygotowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni. Ilustrowane karty książki przeniosły nas w świat baśni braci Grimm. Dzięki historii dwóch sióstr odkryliśmy magiczne pochodzenie śniegu i dowiedzieliśmy się dlaczego jest potrzebny zimą. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy teatrzyk, który przygotowała dla nas pani Magdalena. Okazuje się, że japoński teatr obrazkowy to jedna z ulubionych rozrywek naszych małych podopiecznych.