Grupa “Motylki”

ROK SZKOLNY 2021/2022

Grupa “Motylki” – to grupa dzieci 6-letnich. Wychowawcą jest Anna Chrzanowska, której w prowadzeniu grupy pomagają: p. Jolanta Borecka, p. Krzysztofa Garus oraz p. Jolanta Berg. Do oddziału uczęszcza 19 dzieci. W grupie jest  14 chłopców i tylko 5 dziewczynek. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach i wycieczkach oraz wszelkich czynnościach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem w roli przyszłego ucznia. Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i  malować. Poza tym, uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Uwielbiamy uczestniczyć w zabawach organizowanych, szczególnie jeśli chodzi o zabawy ruchowe i przy skocznej muzyce. Chętnie wykonujemy prace plastyczne rożnymi technikami. Bardzo lubimy smakować przygotowane wspólnie z p. Anią smakołyki w prowadzonym w naszej grupie „kąciku kulinarnym” – uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych, doskonalimy zmysł węchu i smaku, bawimy się w małych kucharzy. Oprócz tego, uczęszczamy na zajęcia z religii z p. Katarzyną Borecką, języka angielskiego z p. Katarzyną Droś, logopedii z p. Klaudią Krawczyk oraz zumby z p. Agnieszką. Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym i kąciku lalek, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków,  majsterkują w kąciku majsterkowicza czy tworzą tory przeszkód dla samochodów. Motylki starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów, uczą się samodzielności jak również współdziałania, dokonywania wyborów, starają się przestrzegać opracowanego wspólnie kodeksu przedszkolaka. Pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Po całym dniu intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając piosenek relaksacyjnych czytaniu bajek.

Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności Motylków stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, a przede wszystkim miło spędzają w przedszkolu czas wśród swoich kolegów i koleżanek.

W grupie mamy 5 dziewczynek i 14 chłopców.
Dziewczynki to: Aleksandra, Julia, Nadia, Maja, Lena
Chłopcy to: Karol, Hubert, Kajetan, Szymon R., Oliwier S., Oskar, Szymon N., Dominik, Szymon S., Marcel, Miłosz, Filip, Krzysztof, Oliwier M.

Panie pracujące w grupie:
Anna Chrzanowska – wychowawca
Jolanta Berg – nauczyciel
Jolanta Borecka – nauczyciel
Krzysztofa Garus – nauczyciel
Katarzyna Droś – nauczyciel języka angielskiego
Katarzyna Borecka – nauczyciel religii

W naszej grupie oprócz obowiązkowych zajęć w ramach podstawy programowej realizujemy dodatkowe projekty lub programy. Są to:

  • Projekt ćwiczeń usprawniających grafomotorykę i sprawność manualną dzieci    6 – letnich „Moje pierwsze abecadło”

Naukę pisania w przedszkolu należy traktować jako wprowadzenie do długotrwałego procesu, który będzie kontynuowany przez kolejne lata nauki w szkole. Dlatego praca na poziomie edukacji przedszkolnej w zakresie rozwijania zainteresowania pisaniem, w głównej mierze opiera się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji dziecka do pisania, rozwijaniu jego zainteresowania słowem drukowanym.  Przygotowania do nauki pisania, zapoczątkowane w grupie dzieci 5-letnich, będzie kontynuowane w grupie dzieci 6-letnich przy równoczesnym dołączaniu nowych elementów w zakresie kształconych umiejętności i nawyków. Jakie to umiejętności? Jest ich wiele: rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koncentracji uwagi, rozwijanie pamięci słuchowo-wzrokowej, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, rozwijanie sprawności manualnej, odtwarzania różnych form i kształtów, znaków literopodobnych, koordynacji sensoryczno-motorycznej. Kształtowanie ich  odbywać się będzie w formie zabawowej, przy wykorzystaniu urozmaiconych środków dydaktycznych, w dostosowaniu do wieku i możliwości dzieci.

  • Program profilaktyczno – integracyjny zmniejszania lęku dziecka 6-letniego przed pójściem do szkoły „Za chwilę będę uczniem”

Przejście z przedszkola do szkoły jest dla dziecka bardzo ważnym krokiem. To przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego. Dla niektórych jest on wysoki i jego pokonanie wymaga wiele wysiłku. Inni przeskakują go z łatwością, ale dość szybko okazuje się, że trudno jest odnaleźć się w nowym miejscu. Aby wyjść naprzeciw zainteresowaniom dzieci należy przede wszystkim sprawić, aby dziecko czuło się dobrze, bezpiecznie, było akceptowane, rozumiane i w tej atmosferze pobudzać jego zainteresowania, rozbudzać potrzebę zaciekawienia, inspirować do aktywności dbając o wszechstronny rozwój osobowości. Całokształt tych oddziaływań powinien w efekcie końcowym doprowadzić do faktu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole, czyli do osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, społecznego, umysłowego i emocjonalnego, który umożliwi sprostanie obowiązkom szkolnym.

Aby ułatwić dzieciom wzajemną integrację oraz płynne, harmonijne i bezstresowe przejście z sali przedszkolnej do szkoły stworzyłam program profilaktyczno – integracyjny: „Za chwilę będę uczniem”. Miarą osiągnięcia celów tego programu jest przede wszystkim obraz ucznia klasy pierwszej.

  • Innowacja pedagogiczna „Z walizką bajek po Europie”- poznanie wybranych krajów UE oraz tamtejszej literatury dziecięcej.

Innowacja  ta jest swoistą podrożą po krajach Unii Europejskiej, ma na celu rozwijanie u dzieci zainteresowania światem oraz zdobywanie wiedzy o omawianych państwach. Realizacja zamierzeń edukacji europejskiej ma charakter wychowawczy i służy przede wszystkim kształtowaniu wśród dzieci pozytywnych postaw, takich jak poszanowanie godności innych, tolerancja czy szacunek do odrębności narodowej. Głównym zamierzeniem innowacji pedagogicznej jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania właściwej postawy społecznej Polaka i Europejczyka. Innym istotnym celem innowacji jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi.