Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrekcja Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni na rok szkolny 2024/2025, Zarządzeniem nr 3/2024 Dyrektora Przedszkola oraz Zarządzeniem nr 13 /2024 Wójta Gminy Przystajń w sprawie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w Gminie Przystajń na rok szkolny 2024/2025

Pobierz (PDF, 510KB)

Pobierz (PDF, 231KB)

Pobierz (PDF, 319KB)

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej https://przedszkole-przystajn.pl/ w zakładce Rekrutacja

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania DEKLARACJI:

                                        5 – 9 lutego 2024r.                                        

Rodzice dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i jego oddziałów, chętni do kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce,  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu i oddziałach – druku  Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 

Wypełniony druk należy zwrócić do 9 lutego 2024r. w przedszkolu

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

Termin składania WNIOSKU:

  19 LUTEGO – 15 marca 2024 r. 

Druki Wniosku o przyjęcie do przedszkola można pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja.

Wypełniony, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych WNIOSEK należy złożyć osobiście wrzucając do skrzynki w holu przedszkola (w godzinach 7:30 do 16:30) w siedzibie przedszkola przy ul. Targowej 6, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z dyrekcją przedszkola: 34 / 319 10 29

Natomiast w oddziałach przedszkolnych druki wniosku można pobrać w stosownym oddziale lub wydrukować ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja, ale dostępne w odnośniku Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Górkach lub stosownie w Kuźnicy Starej. Wypełniony i podpisany wniosek można zwrócić u wychowawców w oddziałach przedszkolnych.

Uwaga:

Wymagane jest złożenie rzetelnie wypłonionego Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola. 

W rekrutacji udział biorą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach, dzieci które z dniem 1 września 2022 roku mają ukończone 2,5 roku.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie udostępniona w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni w terminie do 12 kwietnia.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W PRZYSTAJNI:

Pobierz (PDF, 360KB)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH:

Pobierz (PDF, 359KB)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KUŹNICY STAREJ:

Pobierz (PDF, 359KB)