Rekrutacja do przedszkola


Pobierz (PDF, 353KB)

Dyrekcja Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego na podstawie

Zarządzenia nr 13/2021 Wójta Gminy Przystajń z dnia 28 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2021/2022

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej https://przedszkole-przystajn.pl/ w zakładce Rekrutacja

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania DEKLARACJI:

                                        18 luty – 24 luty 2021r.                                        

Rodzice dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i jego oddziałów, chętni do kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce,  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu i oddziałach – druku  Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 

Wypełniony druk należy zwrócić do 24 lutego 2021r. w przedszkolu

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

Termin składania WNIOSKU:

  1 marca – 31 marca 2021 r. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia druki Wniosku o przyjęcie do przedszkola  można pobrać ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja.

Wypełniony, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych WNIOSEK należy złożyć osobiście wrzucając do skrzynki w holu przedszkola (w godzinach 7:30 do 16:30) w siedzibie przedszkola przy ul. Targowej 6, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z dyrekcją przedszkola: 34 / 319 10 29

Natomiast w oddziałach przedszkolnych druki wniosku można wydrukować ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja, ale dostępne w odnośniku Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Górkach lub stosownie w Kuźnicy Starej. Wypełniony i podpisany wniosek można zwrócić u wychowawców w oddziałach przedszkolnych.

Uwaga:

Wymagane jest złożenie rzetelnie wypłonionego Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola. 

W rekrutacji udział biorą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach, dzieci które z dniem 1 września 2021 roku mają ukończone 2,5 roku.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie udostępniona na stronie internetowej https://przedszkole-przystajn.pl/ w terminie do 16 kwietnia.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W PRZYSTAJNI:

Pobierz (PDF, 377KB)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH:

Pobierz (PDF, 302KB)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KUŹNICY STAREJ:

Pobierz (PDF, 300KB)