Uroczystość po termomodernizacji przedszkola

W dniu 21 września 2019 roku w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni odbyła się uroczystość po kompleksowej termomodernizacji budynku.
W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Przystajń oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Miedzno, Wójt Gminy Popów, Radni Gminy Przystajń, Sołtys, Dyrektorzy lokalnych Szkół Podstawowych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Wykonawca Projektu Termomodernizacji Przedszkola.
Po serdecznych słowach powitania zaproszonych gości przez Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni Panią Jolantę Berg oraz podziękowaniach za wykonaną inwestycję, głos zabrał Wójt Gminy Przystajń Pan Henryk Mach, który podsumował przebieg inwestycji oraz dalsze plany wobec placówki. W szczególności podziękował Wykonawcy, za rzetelne i terminowe wykonanie inwestycji. Zakres prac budowlanych obejmował m.in.: izolację fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych budynku gminnego, wymianę okien, wymianę instalacji grzewczej oraz montaż nowego kotła z osprzętem i wyposażeniem kotłowni oraz podłączeniem z instalacją, wymianę oświetlenia oraz gipsowanie i malowanie sal przedszkolnych.
Temu wydarzeniu towarzyszył krótki program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków, który utwierdził wszystkich w przekonaniu, iż ten etap wychowawczy jest bardzo ważny w życiu każdego z nas.
Mamy nadzieję, iż odnowiony budynek stanie się jedną z wielu wizytówek Przystajni i będzie służył lokalnej społeczności przez długie lata a Przedszkolaki każdego dnia z uśmiechem zechcą uczestniczyć w zajęciach. Ich uśmiech jest najlepszym podziękowaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację niniejszej inwestycji.