Logopedia w naszym przedszkolu

Celem tych zajęć jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej, kształtowanie słuchu fonematycznego i fonologicznego. W starszych grupach dzieci zapoznają się ze znaczeniem związków frazeologicznych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, ćwiczenia logopedyczne przeplatane są śpiewaniem piosenek, zabawami ruchowymi oraz zabawami zręcznościowymi.
Bardzo ważną kwestią w terapii logopedycznej jest współpraca z domem rodzinnym. W zeszytach, które dzieci zabierają do domu są propozycje zabaw i ćwiczeń, które należy codziennie wykonywać wspólnie z dziećmi po kilka minut. Ogólnie wiadomo, że ćwiczenia artykulacyjne nie należą do ulubionych przez dzieci, dlatego warto wybierać po kilka i nie przemęczać aparatu artykulacyjnego. W kąciku logopedycznym w wydawanej w przedszkolu gazetce „Nasze przedszkole” pojawiają się różne materiały, które mogą służyć do zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność aparat mowy.
Oprócz terapii logopedycznej, którą objęte są dzieci z zaburzeniami i wadami mowy, wszystkie dzieci przedszkolne mają przyjemność korzystać z dobrodziejstw jakie niosą za sobą „Grupowe zabawy logopedyczne” organizowane przez p. Klaudię Krawczyk – logopedę oraz p. Jolantę Borecką -logopedę. Są to zajęcia profilaktyczne, a tematy zabaw są dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci w poszczególnych grupach. Efektem naszych wspólnych spotkań jest zawsze dużo radości, zabawy oraz ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy, percepcję słuchową, koordynację ruchową i sprawność manualną