Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Przystajń klikając w poniższy link:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/upload/plik,20190508102824,spr_gpp484.pdf

Czytaj więcej

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomi...

Czytaj więcej

Informacje

DYREKTOR: mgr Jolanta Berg
WICEDYREKTOR: mgr Jolanta Borecka w zastępstwie za mgr Bożena Szczęsna
W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu funkcjonuje pięć grup wiekowych:
  • MOTYLKI – grupa 3- latków – wychowawca: mgr Anna Chrzanowska
  • MUCHOMORKI – grupa 3-4- latków – wychowawca mgr Danuta Gajda
  • PSZCZÓŁKI – grupa 4-5- latków – wychowawca: mgr Agnieszka Małek-Kędzierska
  • SŁONECZKA – grupa 5-6- latków – wychowawca: mgr Anna Egeman
  • BIEDRONECZKI – grupa 5-6- latków – wychowawca: mgr Iwona Cioch
    Pod naszą dyrekcją funkcjonują również trzy oddziały zamiejscowe:
  • Górki – ŻABKI – 3-6- latki – wychowawca: mgr Sonia Gil
  • Kostrzyna – MISIACZKI – 3-6- latki – wychowawca: mgr Krzysztofa Garus
  • Kuźnica Stara – KRASNOLUDKI – 3-6- latki – wychowawca: mgr Jolanta Kotar...
Czytaj więcej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrekcja Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2019 / 2020

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ

 od 04.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

 Prosimy o pobieranie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

w gabinecie Dyrekcji przedszkola

 w godz. 8.00 -15.00

Czytaj więcej

Ostrzeżenie – apel (lód)

Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Czytaj więcej

Strona w budowie

Strona internetowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni jest obecnie w budowie.

Zapraszamy za kilka dni!

Czytaj więcej

Rys historyczny

Kiedy w 1945 roku przedszkole w Przystajni rozpoczynało działalność, uczęszczało do niego 20 dzieci.

Ponieważ zorganizowana w prywatnym budynku placówka nie posiadała własnej stołówki, chleb i kawę maluchy przynosiły ze sobą z domów.

Do budynku przy ul. Targowej przedszkole przeniesione zostało na początku lat 80.

W ciągu 45 lat przedszkole kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę. Z prywatnego budynku przeniesiono je m.in. do Szkoły Podstawowej, a w roku 1981 na ulicę Targową 6, przy której – po przeprowadzonym na przełomie lat 80 i 90 remoncie – mieści się do dnia dzisiejszego.

W 2015 roku był przeprowadzony remont przedszkola pod kątem dostosowania budynku do wymagań PPOŻ – przebudowa klatki schodowej wejściowej i wejścia służbowego, powiększenie jednej s...

Czytaj więcej

Wkrótce święta :)

Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta 🙂

Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta 🙂

Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta :)Wkrótce święta 🙂

Czytaj więcej

Witamy na nowej stronie przedszkola :)

Witamy na nowej stronie przedszkola 🙂

Witamy na nowej stronie przedszkola 🙂

Witamy na nowej stronie przedszkola 🙂

Czytaj więcej