Ogłoszenia ogólne

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Przystajń klikając w poniższy link:

https://bip.gminaprzystajn.pl/download/attachment/4459/bilans-gpp-za-2020.pdf

Pobierz (PDF, 65KB)

Pobierz (PDF, 565KB)

Publikacja sprawozdania finansowego za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Przystajń klikając w poniższy link:
http://bip.gminaprzystajn.pl/331/74/bilans-i-sprawozdania-jednostek.htm

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni oraz oddziały zamiejscowe w Górkach i Kuźnicy Starej w dalszym ciągu będą nieczynne.
W/w decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa.

W związku z tym, że przedszkole jest zamknięte z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, odliczenia za przedszkole z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu będą potrącane za miesiąc MARZEC w najbliższym możliwym terminie, tzn. w momencie kiedy placówka rozpocznie funkcjonowanie po okresie kwarantanny.

Pobierz (PDF, 2.23MB)

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

Pobierz (PDF, 358KB)

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.03.2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:30 w naszym przedszkolu
odbędzie się zebranie z Rodzicami z grup “Słoneczka”, “Pszczółki”, “Muchomorki” i “Motylki”.
Serdecznie zapraszamy

GÓRA GROSZA

„Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną –
w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest
działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących”.

Przekazaliśmy pieniążki zebrane w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”- 242,07 zł.
Dziękujemy zaangażowanym osobom za dobre serce i okazaną pomoc.

GDE Error: Requested URL is invalid
  • Uprzejmie prosimy rodziców o przestrzeganie godzin i odbierania dzieci z przedszkola (zadeklarowanych w umowach z przedszkolem);
  • Opłaty za przedszkole prosimy regulować do dnia 10-go każdego miesiąca w gabinecie na wprost schodów na I piętrze i w godzinach wyznaczonych (informacja wywieszona na gazetce przed w/w gabinetem); odliczenia za nieobecność dziecka w przedszkolu będą potrącane za miesiąc poprzedni tj. w październiku za wrzesień, itd.;
  • Prosimy rodziców o jednorazową wpłatę kwoty 50,00zł. na konto Rady Rodziców ;
  • Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola poprzez obecność na zebraniach ogólnych i grupowych oraz zajęciach otwartych, korzystania z konsultacji indywidualnych, śledzenia prac plastycznych swoich pociech;
  • Zbiórka baterii – informujemy, że w naszym przedszkolu odbywa się zbiórka zużytych baterii, można je przynosić do końca roku szkolnego;
  • Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskich Akcjach Charytatywnych: Góra Grosza – grudzień 2019r. – luty 2020r., Zbiórka baterii, Zbiórka zużytych kredek, Zbiórka plastikowych nakrętek – cały rok szkolny;
  • W sprawie skarg i wniosków prosimy zgłaszać się do Dyrekcji przedszkola. Prosimy rodziców o zachowanie drogi służbowej tj. Dyrektor przedszkola, Urząd Gminy, Kuratorium…