Odpłatność za przedszkole

Zgodnie z Uchwałą nr XLII.301.2022 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 października 2022r. (pełny tekst Uchwały zamieszczono poniżej) – Rada Gminy Przystajń uchwala, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do 6 roku życia, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie – od dnia 1 listopada 2022r. (tzw. czesne) wynosi 1,14 zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobierz (PDF, 206KB)

Pobierz (PDF, 1.51MB)