Dzienniki 24 marca 2020

Informacja dla Rodziców

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3b

W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI BĘDĄ UMIESZCZONE ZADANIA DLA DZIECI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW. PROSIMY RODZICÓW O ŚLEDZENIE ORAZ KORZYSTANIE Z PROPOZYCJI ZABAW I KART PRACY PRZYGOTOWANYCH Z MYŚLĄ O NASZYCH WYCHOWANKACH.

TEMATYKA NA MIESIĄC KWIECIEŃ:
1. WIOSENNE PORZĄDKI
2. MALUJEMY PISANKI
3. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
4. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

od 30 marca do 3 kwietnia 2020 roku

Właśnie dziś 2 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu...

Czytaj więcej