Zajęcia koleżeńskie

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności innych nauczycieli, wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedza jest cenną umiejętnością nauczyciela, która pozytywnie wpływa zarówno na jakość pracy placówki, ale przede wszystkim atmosferę wśród pracowników i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z dziećmi.

“Poznajemy zawody”

Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych. Są bardzo zainteresowane tematem, chętnie wypowiadają się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Większość omawianych wspólnie z nauczycielami zawodów, oraz prace jakie wykonują dorośli, dzieci mogły zobaczyć już wcześniej podczas wycieczek, spacerów czy wizyt gości zaproszonych do przedszkola.
25 lutego odbyły się zajęcia koleżeńskie dla dzieci 5-,6- letnich z grup “Pszczółki”, “Muchomorki” i “Słoneczka” pt. “Poznajemy zawody”. Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny, wysłuchały wiersza, rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenkę a także brały udział we wspólnej zabawie “Kalambury”. Zajęcia te przyczyniły się do zrozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych a omawiana tematyka przybliżyła tajniki różnych zawodów oraz poszerzyła słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu. na zakończenie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną pt. “Kim będę jak dorosnę?”

Dnia 6 lutego w przedszkolu odbyły się zajęcia koleżeńskie „W krainie zdrowych zębów”, prowadzone przez panią Annę Egeman. Brały w nich udział dzieci z grup „Słoneczka” i „Pszczółki”. A obserwatorami zajęć były nauczycielki z w/w grup. Zajęcia były prowadzone różnymi metodami z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zostały zastosowane różne formy pracy oraz szeroki wachlarz środków dydaktycznych.
Dzięki tym zajęciom dzieci dowiedziały się, że próchnica jest chorobą, która wpływa na cały organizm i może się przyczyniać do poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Dowiedziały się, że tak wcale być nie musi, że wystarczy tylko zatroszczyć się o właściwą higienę jamy ustnej i kontrolować stan swoich ząbków w czasie wizyt kontrolnych stomatologa.
Dziękujemy Pani Ani za bardzo cenną lekcję, która pozwoli nam zadbać o piękny uśmiech : )