“Sprzątanie Świata”

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania „ŚWIATA”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. W Polsce akcja pod nazwą “Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się począwszy od 1994 r. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia.
Nasze przedszkole już od wielu lat jest uczestnikiem akcji „Sprzątania Świata” we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Przystajń.
Zanim przedszkolaki przystąpiły do sprzątania, została przeprowadzona pogadanka na temat dbania o środowisko naturalne. Szczególną uwagę panie zwróciły na segregowanie odpadów i recykling. Zostały przypomniane kolory pojemników i ich przeznaczenie.
Przedszkolaki zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci dzielnie przystąpiły do akcji.
Grupy młodsze posprzątały śmieci w najbliższej okolicy przedszkola. Grupy starszaków ze swoimi wychowawcami udały się na wielkie porządkowanie lasu. Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję i dokładnie wykonały swoje zadanie. Dzielnie zbierały papierki, worki foliowe, kartoniki, butelki i segregowały je do odpowiednich worków. Widząc, jak dużo jest śmieci wokół nas i jak trudno to wszystko posprzątać, przedszkolaki nauczyły się, że czystość otoczenia, w którym przebywamy, zależy tylko od nas.