Konkurs na najładniejszy plakat Halloween

NAJŁADNIEJSZY PLAKAT HALLOWEEN

W dniu 15. XI. 2019r. Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Najciekawszy plakat Halloween” organizowany przez Panią Katarzynę Droś w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni. Konkurs miał na celu rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni wśród dzieci, promowanie uzdolnień oraz pobudzanie u dzieci chęci do poznawania kultury krajów anglojęzycznych.
W konkursie udział wzięło 13 prac. Komisja konkursowa w składzie: p. dyrektor Jolanta Berg oraz nauczycielki
p. Anna Chrzanowska, p. Anna Egeman oraz p. Katarzyna Droś – wyłoniła laureatów przedszkolnego konkursu biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, pomysł oraz zaprezentowane techniki. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Nagrodzone zostały prace następujących uczestników:

W kategorii wiekowej 3-4 lata:
I miejsce: Milena Pilch i Nina Sękowska

W kategorii wiekowej 5-6 lat:
I miejsce: Julia Dudka i Anita Stasiak
II miejsce: Ewa Klimek i Lena Mrozek
III miejsce: Adaś Sękowski

Wyróżnienia:
Marcel Paruch
Michał Zawierucha
Oliwier Krawczyk
Amelka Krawczyk
Nikola Chęcińska
Lena Damiak